Bostads- och fritidsmässa 2019

Ett trivsamt boende innefattar förutom själva boendet även allt vad samhället omkring har att erbjuda. Med erfarenhet och feedback från de tidigare mässorna riktar vi oss dels till sådana utställare som kan erbjuda specifika lösningar kring boendet och dels sådana som kan intressera en bredare publik med ett allmänt intresse för temat boende och fritidsboende.
Expo 2019 arrangeras vid Karis idrottscenter, såväl i bollhallen, ishallen som på parkeringen.
Mässan arrangeras fredag–lördag 17–18.5. Fredag eftermiddag/kväll, för att de som kommer till sina sommarställen/andra bostad på vägen ska kunna besöka mässan.

Målgrupp

  • Alla som bor i regionen.
  • Alla som vistas åtminstone en del av året i regionen – sommar- och deltidsboende.

Utställare

Alla som har erbjudanden som berör byggandet och ett trivsamt boende.
Alla som erbjuder olika former av kommersiella fritidsaktiviteter och
därtill kopplade tjänster.

Marknadsföring – hur?

  • Lokal- och riksmedia.
  • Digitalt (FB, Instagram, banners etc).
  • Vägskyltar och annan skyltning.
  • Riktas såväl lokalt som mot huvudstadsregionen.