Megamässa i full gång

Arbetet med Raseborgs expo, eller Megamässan, som är namnet för mässan i år, är full gång och utställningsplatserna fylls enligt planerna. Nytt för i år är att också ishallen kommer att användas. Mässan arrangeras den 17–18 maj.

Björn Siggberg, som fungerar som ansvarig för Megamässan berättar att mässan i år har två tyngdpunktsområden, bostad och fritid, men är öppen för alla utställare med generellt intresse för västnylänningar.

Nytt för i år är att även ishallen kommer att användas som mässlokal. Där kommer att finnas utställt en hel del som är kopplat till båtar och annat som hör sommaren till med Premarin i spetsen.

– Vi är i full gång med att sälja mässplatser och räknar med att vi så som tidigare år ska fylla alla utställarplatser. För tillfället är drygt hälften av platserna i idrottshallen bokade, vilket också varit fallet den här tiden under de tidigare mässorna. -På utställarnas begäran höll vi en paus 2018, då vi innan dess ordnat mässan tre år i rad berättar Siggberg. Dessutom kommer det i år att vara gratis inträde!

Även uteområdet kommer att användas. Bland annat kommer Ekenäs energi att ställa ut hybrid- och elbilar.

– Vi hoppas på mycket aktivitet och händelser, bland annat kommer företagen att erbjuda olika typer av “happy hour, berättar Siggberg.

Bakom mässan står BK-46 handboll
Mer information: Dick Skogberg, 0500 840 971