Megamässa i full gång

Arbetet med Raseborgs expo, eller Megamässan, som är namnet för mässan i år, är full gång och utställningsplatserna fylls enligt planerna.  Mässan arrangeras den 17–18 maj. Mässan är öppen på fredag kl. 14–20 och på lördag kl. 10–16.

Björn Siggberg, som fungerar som ansvarig för Megamässan berättar att mässan i år har två tyngdpunktsområden, bostad och fritid, men är öppen för alla utställare med generellt intresse för västnylänningar.

Även uteområdet kommer att användas. Bland annat kommer Ekenäs energi att ställa ut hybrid- och elbilar. Där kommer också att finnas utställt en hel del som är kopplat till båtar och annat som hör sommaren till med Premarin i spetsen.

– Vi är i full gång med att sälja mässplatser och räknar med att vi så som tidigare år ska fylla alla utställarplatser. För tillfället är drygt hälften av platserna i idrottshallen bokade, vilket också varit fallet den här tiden under de tidigare mässorna. På utställarnas begäran höll vi en paus 2018, då vi innan dess ordnat mässan tre år i rad berättar Siggberg. Dessutom kommer det i år att vara gratis inträde!

– Vi hoppas på mycket aktivitet och händelser, bland annat kommer företagen att erbjuda olika typer av “happy hour, berättar Siggberg.

Bakom mässan står BK-46 handboll

Mer information:
Dick Skogberg, 0500 840 971
Björn Siggberg, 044 327 7327