Att bo bra är viktigt men en god hälsa ännu viktigare. I vår värld är dessa två tätt sammanknutna. I Västra Nyland finns det möjlighet till olika boendeformer allt efter behov och intresse. Vi vill erbjuda mässbesökarna en möjlighet att bekanta sig med ”må bra”-tjänster som täcker livets alla skeden.

Därför är temat för Raseborg Expo 2017 Bo och må bra – Asu ja voi hyvin.

Expo 2017 arrangeras i Karis idrottscenter. Mässområdet omfattar såväl bollhallen och uteområdet, som ishallen.

Läs mer på vår Facebook-sida.