Att bo bra i en trivsam miljö är viktigt. I Västra Nyland finns det möjlighet till olika boendeformer allt efter behov och intresse. Vi vill erbjuda mässbesökarna en möjlighet att bekanta sig med boendets alla skeden, och tjänster som skapar förutsättningar för en bra boendemiljö. Därför är temat för Raseborg Expo 2017 Bo och må bra – Asu ja voi hyvin.
Expo 2017 arrangeras i Karis idrottscenter.

Mässan är öppen på fredag kl. 14–20 och på lördag kl. 10–16.

Läs mer på vår Facebook-sida.